Zakładanie Trawników z siewu i rolki

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Prawidłowe założenie trawnika nie jest takie łatwe.
Trawnik najlepiej zakładać w okresie wiosennym (kwiecień, maj) lub wczesnojesiennym (wrzesień, pierwsza połowa października). Najważniejszym zabiegiem przed wykonaniem siewu trawy lub układaniem rolki należy dokładnie oczyścić stanowisko – w pierwszej kolejności pozbywamy się chwastów następnie przekopujemy podłoże. Wykorzystujemy do tego glebogryzarkę. Trawa ma dość duże wymagania i nie urośnie na każdym podłożu. Złe podłoże pod naszym trawnikiem skutkuje pustymi miejscami, wyrośniętym mchem, a także słabym wykształceniem źdźbeł. Dlatego tak ważne jest przed siewem trawy, aby użyźnić podłoże – lekkie podłoże należy użyźnić dodając obornika, kompostu, torfu czy gliny.
Przy podłożu ciężkim rozluźniamy dodając piach i kompost. W obu przypadkach należy ponownie skorzystać z glebogryzarki.

trawnik


Trzecim krokiem jest wyrównanie podłoża i zakładanie siatki na krety.
Wymieszaną glebę z nawozami i innymi składnikami należy dokładnie rozprowadzić, i wykonać wałowanie – pomoże nam to wyrównać i ,,osadzić” podłoże. Na tym etapie możemy założyć ochronną siatkę pod trawnik. Należy dokładnie rozprowadzić ją na powierzchni działki oraz połączyć. Wykorzystując kilka rol należy przykryć 5-10 cm warstwą żyznej ziemi. To skuteczna ochrona przed kretami. Po założeniu siatki i dosypaniu podłoża teren należy ponownie zwałować. Oprócz tego warto zamontować obrzeża (np. typu ekobord), które zapobiegną samowolnemu przerastaniu darni poza obszar trawnika.

trawnik2

Etapem kolejnym jest siew trawy lub układanie trawnika z rolki.
Siew trawy – najlepiej skorzystać z siewnika, przyda się nie tylko do równomiernego siewu trawy, ale również do rozprowadzenia nawozu.
Kiełkowanie naszej trawy jest nierównomierne i trwa od 1 do 3 tygodni w zależności od mieszanki traw. Często wymagane są dosiewki.


Rolka z trawy – układanie trawy z rolki powinno się wykonać jednego dnia, aby nie osłabić darni. Przed rozłożeniem rolek należy dokładnie zruszyć podłoże – ułatwi to ukorzenienie się trawy. Rolki układa się ściśle jedna przy drugiej. Po ułożeniu dociska się je do gruntu – możemy wykorzystać do tego grabie, ale najlepiej sprawdzi się w tym zadaniu walec.
Kiedy mamy już założony trawnik musimy pamiętać o regularnym podlewaniu. Jeśli nie posiadamy automatyczne systemu nawadniającego to musimy podlewać ręcznie, lekkim strumieniem wody, najlepiej wykonywać to wczesnym rankiem (przed rażącym słońcem) lub wieczorem.
Pierwsze koszenie wykonujemy dość delikatnie na wysokości około 5-6 cm, ale nasze źdźbła powinny osiągnąć od 8 do 10 cm wysokości, aby móc wykonać pierwsze koszenie.

trawnik3